Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brug af vand fra egen havevandsboring

Hvis kommunen har godkendt din havevandsboring, så kan du roligt vande din køkkenhave med vand herfra.

Borgerne i Grindsted kan vande deres køkkenhaver med vand fra egen havevandsboring uden bekymring, hvis kommunen har godkendt boringen.

Nogle steder har Grindsted-forureningerne dog bredt sig til grundvandet under byen.  Her er det ikke sikkert at bruge vand fra egen boring til havevanding, og der er forbud mod vanding.

Derfor opfordrer Billund Kommune også de borgere, der har en havevandingsboring, til at undersøge, om den ligger i de sikre områder, eller om man bor i et område, hvor der forbud.

Opfordringen gælder borgere der har:

  • En gammel havevandsboring man ikke kender status på
  • Borgere der har købt hus og ikke kender status på den havevandsboring, der er ved huset
  • Borgere der ønsker at lave en ny havevandsboring.

Billund Kommune og Region Syddanmark arbejder tæt sammen om Grindstedforureningen. Regionen har registreret forureningen på et kort, og det er dette kort kommunen vurderer ud fra, når der skal gives tilladelser eller afslag på haveboringer.

Kortet til administration af havevand er under revision. Billund Kommune følger nyeste viden nøje, hvilket med tiden kan føre til en ændring af administrationskortet.

Du kan løbende holde dig opdateret om ændringer her på siden.

Ingen risiko ved drikkevandet

Det grundvand, som Grindsted Vandværk a.m.b.a. indvinder til drikkevand, ligger langt væk fra forureningsfanen. Vandet indvindes øst for forureningerne, og da grundvandet strømmer mod vest, vil forureningen derfor aldrig kunne påvirke det grundvand, der indvindes til drikkevand. 

Et gammelt og et nyt kort

Billund Kommune, og den tidligere Grindsted Kommune, har administreret tilladelser til indvinding af havevand fra egen boring efter et kort, der er udarbejdet efter de forventede placeringer af forureningsfaner efter Grindstedværket.

Der er således ikke meddelt tilladelser til havevand i visse områder i Grindsted i mere end 30 år.

Teknik- og Miljøudvalget har den 19. marts 2019 vedtaget et nyt administrationskort for havevand i Grindsted. Kortet er udarbejdet på baggrund af seneste modeldata, som Billund Kommune har modtaget fra Region Syddanmark.

Du kan se administrationskortet og evt. tjekke din adresse her

Frit lejde

Billund kommune ønsker at medvirke til, at eventuelle boringer indenfor forbudszonerne afvikles. Derfor er alle velkommen til at henvende sig til kommunen med eventuelle spørgsmål. Det er dog vigtig, at alle borgere er bekendt med, om de er ejere eller brugere af en boring uden tilladelse.

Har jeg en tilladelse til havevanding?

Indvindingstilladelser er altid tidsbegrænsede. Det betyder, at de skal fornys efter en årrække, hvis man fortsat ønsker at indvinde vand. De fleste tilladelser til havevand gives for 15 år. Der er dog visse områder i Grindsted, hvor tilladelsen kun meddeles for 5 år. Dette skyldes, at der hele tiden kommer ny og mere viden, som kommunen ønsker at inddrage i sagsbehandlingen.

Der meddeles aldrig tilladelser for mere end 15 år. Det betyder også, at er din tilladelse ældre end 15 år, så er den ikke længere gældende, og du må ikke indvinde vand uden fornyet tilladelse.

Er du i tvivl, om der ligger en gældende indvindingstilladelse på din boring, er du velkommen til at kontakte os.

 Skriv til grundvand@billund.dk

eller ring til team landbrug og grundvand på 79 72 71 13.

Hvad skal jeg stille op med en boring, der ikke længere kan anvendes?

Boringer der ikke anvendes bør sløjfes. Dette bør de fordi det bør sikres, at ingen uforvarende kommer til at indvinde vand fra boringen.  Endvidere kan ubrugte boringer og brønde være transportvej til spredning af forurening.

Det er ejerens ansvar at sløjfe boringen. En boring skal sløjfes af en certificeret brøndborer. Brøndboreren er forpligtet til at indberette sløjfningen af en boring til GEUS, ved at indsende en sløjfningsrapport. Kommunen modtager meget gerne en kopi, så vi også kan registrere, hvor der bliver sløjfet boringer. 


Foto: Lasse Hyldager