Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan påvirker store regnmængder forureningen?

Når det regner meget, vil regnvandet sive ned gennem jorden og lægge sig øverst i grundvandet, Her kan der ske en mindre opblanding med det allerøverste grundvand. Men regnvand vil ikke påvirke det dybereliggende grundvand og dermed den forurening, der ligger dybt nede. Langt størstedelen af forureningen i grundvandet bliver derfor ikke fortyndet, selv om det har regnet rigtig meget. Mængden er forurenende stoffer, der strømmer ud i Grindsted Å er nogenlunde konstant året rundt ifølge DTU's beregninger. Det betyder, at koncentrationen af forureningen i åen er større ved lav vandstand, end når vandføringen er høj.