Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

FAQ - Udeluft og indeklima

Find svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet om Grindstedforeningerne inden for kategorien 'udeluft og indeklima'.

 • Er det farligt at bevæge sig rundt i Grindsted?

  Nej. I efteråret 2018 gennemførte Region Syddanmark en undersøgelse af afdampningen fra forurenet grundvand – især med fokus på boliger med kældre, der ligger tæt på forureningsfanen. I samme forbindelse blev udeluften målt ved Grindsted Å, den gamle losseplads og ved fabriksgrunden. Bortset fra svage overskridelser af grænseværdierne for benzen fra trafik og industri, som ses overalt i landet, blev der ikke målt koncentrationer i nærheden af grænseværdierne i udeluften.

  Jordens dæmpende effekt på afdampningen suppleret med den naturlige nedbrydning af forurenende stoffer er årsagen til, at vi ikke kan måle overskridelser af grænseværdierne i udeluften ved for eksempel åen, selv om grundvandet er stærkt forurenet og ligger få meter under jordoverfladen.

 • Er det muligt at måle for alle Grindstedstoffer i indeklimaet? Og hvorfor er der kun analyseret for klorerede opløsningsmidler og oliestoffer?

  Det findes ikke analysemetoder til luftprøver for alle de medicinske stoffer, som det tidligere Grindstedværket har benyttet i produktionen. Når vi har valgt at analysere for klorerede opløsningsmidler og oliestoffer, er det fordi, vi vurderer, at afdampning af netop disse stoffer udgør den største risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet i boliger. 

 • Hvorfor afviser I indeklimaproblemer, når I måler 100 gange over grænseværdien?

  De 100 gange grænseværdien er den måde, Miljøstyrelsen anbefaler at risikovurdere ud fra. Det skyldes, at gulvkonstruktionen har en dæmpende effekt på den forurening, der slipper ind i selve huset. Derfor regner man med, at koncentrationen inde i et hus vil være mindst 100 gange mindre, end den koncentration man kan måle i jorden udenfor huset. Grænseværdien er fastsat ud fra et højt beskyttelsesniveau, der maximalt tillader ét kræfttilfælde pr. én million mennesker, som har været udsat for forurening over et helt liv (minimum 70 år).

  Region Syddanmarks undersøgelse i efteråret 2018 viser, at der i et begrænset område er koncentrationer, som er mere end 100 gange over grænseværdien. Yderligere undersøgelser af afdampningen i dette område viser, at den ikke udgør en risiko for indeklimaet i nærtliggende boliger.

 • I fandt jo 1.000 mikrogram PCE nær en bolig med kælder, og grænseværdien er 6?

  Ja, og da det er over de 100 gange grænseværdien, gik vi også straks i gang med supplerende målinger på selve boliggrunden for at fastslå, om der var behov for yderligere indsats. Heldigvis var koncentrationerne så lave, at vi også kunne frikende denne bolig. 

  Prøverne er taget to meter nede i jorden, så overskridelserne af afdampningskriteriet sker ikke ved jordoverfladen. Tværtimod kan vi ikke finde overskridelser af grænseværdierne over jordoverfladen.

 • Mange af husene er af ældre dato og har måske trægulve eller er på anden måde utætte. Hvordan tager I højde for det?

  100 gange afdampningskriteriet er ikke lig med, at der er problemer med indeklimaet, men at det kræver nærmere undersøgelse. Grænsen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip.

 • Nu frikender I boligerne for indeklimaproblemer, men rent faktisk har I målt store koncentrationer i kloakkerne, som jo kan udgøre en risiko for indeklimaet?

  Det er korrekt, at der er målt overskridelser af afdampningskriteriet i udvalgte kloakker. Om der er et problem med spredning af forurening via kloakkerne til indeklimaet i boliger eller ej er det for tidligt at sige noget om. Billund Kommune og Billund Vand & Energi er netop nu ved at foretage supplerende undersøgelser med henblik på at afgrænse og belyse omfanget af indtrængning af forurenet grundvand i kloaksystemet.