Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forberedelse af pilot-rensningsanlæg

Pilot-rensningsanlæg forberedes

HVAD: Test af mulige rensemetoder som forberedelse til pilot-rensningsanlæg

FORMÅL: At skabe grundlaget for at etablere et pilot-rensningsanlæg som kan reducere udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å

TIDSPLAN: Forberedelserne er påbegyndt i 2019 og forventes afsluttet ved årsskiftet 2020/2021

Læs mere om pilot-rensningsanlægget her