Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forberedelse af pilot-rensningsanlæg

HVAD: Test af mulige rensemetoder som forberedelse til pilot-rensningsanlæg

FORMÅL: At skabe grundlaget for at etablere et pilot-rensningsanlæg som kan reducere udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å

TIDSPLAN: Forberedelserne er påbegyndt i 2019 og forventes afsluttet i sensommeren 2020

Læs mere om pilot-rensningsanlægget her