Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

To tips om forureningerne i Grindsted

Region Syddanmark har vurderet to potentielle nye forureningsområder i Grindsted efter tip fra offentligheden. Det ene vurderes ikke at udgøre nogen risiko, mens det andet vil blive undersøgt til bunds over de kommende måneder.

Det går mange rygter i Grindsted om, at der er dumpet giftigt spildevand og affald fra det tidligere Grindstedværket andre steder i og omkring byen – end de i dag velkendte steder.

Over det seneste års tid har Region Syddanmark og Billund Kommune dog kun modtaget to konkrete henvendelser fra borgere om deponering eller dumpning fra Grindstedværket. I begge tilfælde har borgerne selv været vidne til begivenheder, som kunne virke mistænkelige, og som regionen derfor har undersøgt nærmere.

Ingen forurening ved Utoft Mose

Det ene tilfælde drejer som om mulig dumpning af spildevand ved Utoft Mose, hvor et øjenvidne gentagende gange så, at der i 1970’erne foregik udledning fra tankvogne.

Hvis der har været hældt kemikalieholdigt spildevand ud i området, er det sandsynligvis løbet direkte ud i Grindsted Å, da terrænet falder fra nord mod syd i retning af åen. Det er derfor ikke realistisk at kunne genfinde forureningskomponenter i jorden her 40 år senere.

Samtidig viser tidligere undersøgelser, at der ikke kan måles væsentligt indhold af forurenende stoffer i åen mellem Utoft Mose og Grindsted by, hvilket bekræfter formodningen om, at eventuelt dumpet spildevand er løbet direkte ud i åen.

Losseplads på Elkjærhøjevej ved Billund undersøges nærmere

Til gengæld har Region Syddanmark besluttet sig for at gå videre med et andet tip om mulig dumpning af kemikalieholdigt affald og spildevand på lossepladsen i Billund. Her har flere kilder bekræftet, at deponeringen er foregået.

Som følge heraf er regionen ved at forberede et udbud af en undersøgelse, så det kan fastlås, om en eventuel forurening udgør nogen fare for mennesker, natur eller grundvand.

Det forventes, at en rådgiver til projektet bliver valgt inden 29. maj, og at resultatet af undersøgelserne foreligger senest 1. december 2019.