Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye forureningsundersøgelser i efteråret

Region Syddanmark vil i løbet af efteråret 2018 gennemføre nye undersøgelser af den eventuelle afdampning fra det forurenede grundvand under byen.

 

Region Syddanmark vil i løbet af efteråret 2018 gennemføre nye undersøgelser af den eventuelle afdampning fra det forurenede grundvand under byen.

Formålet med de kommende undersøgelser er at afklare, om der er risiko for afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund til indeklimaet i boliger.

Undersøgelserne vil i første omgang udelukkende ske på offentlige arealer, men tæt på private grundejere, og det forventes, at resultaterne vil ligge klar inden årets udgang. 

Grundejerne i undersøgelsesområdet blev orienteret via brev i deres e-boks, inden opgaven mandag 13. august blev sendt i udbud.

Regionen udførte i 2011 en lignende undersøgelse af afdampning fra det forurenede grundvand. På baggrund af undersøgelsens resultater blev det vurderet, at afdampning fra grundvandet med høj grad af sikkerhed ikke udgør nogen risiko for indeklimaet i boliger i hele området mellem fabriksgrunden og Grindsted Å.

Ved undersøgelsen i 2011 blev der ikke taget højde for, at der er kældre i områder, hvor grundvandet står tæt på jordoverfladen. Da vi dermed ikke med sikkerhed kan sige, at alle aspekter vedr. indeklima er belyst, har regionen besluttet at igangsætte en supplerende undersøgelse.


Undersøgelserne kommer til at omfatte en række poreluftmålinger tæt på boliggrunde, men på offentlige arealer. Poreluftmålinger udføres ved, at der bankes et tyndt metalspyd (på tykkelse med en kuglepen) 2-3 meter ned i jorden. Herfra suges der ved hjælp af en lille pumpe luft fra jorden op gennem et kulfilter, som kan opsamle eventuelle forurenende stoffer. Kulrørene sendes herefter til kemisk analyse i et laboratorium. Poreluftspyddene fjernes igen umiddelbart efter prøvetagningen.

 

 

Tidsplan for undersøgelserne

  •     13. august 2018:                     Region Syddanmark sender opgaven i udbud

 

  •     Ultimo august 2018:               Bydende rådgivere kommer muligvis på besigtigelse i   

                                                         området i forbindelse med tilbudsgivningen

 

  •     Primo september 2018:         Regionen modtager tilbud fra rådgiverne

 

  •     September-november 2018:  Undersøgelserne planlægges og udføres

 

  •     December 2018:                    Resultaterne forelægger.