Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ingen private boringer i Haveforeningen Heden

Billund Kommune og Bestyrelsen i Haveforeningen Heden har holdt dialogmøde

Billund Kommunes Natur- og Miljøafdeling har været på besøg i haveforeningen Heden til dialogmøde. 

På mødet fik bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål om forureningerne fra det tidligere Grindstedværk, og kommunen fik bekræftet at drikkevand og vand til vanding af haver kommer fra Grindsted Vandværk. Bestyrelsen kunne oplyse, at der også var flere af foreningens haver, der benytter sig af opsamlet regnvand, men der er ingen havevandsboringer i foreningen.

Haveforeningen Heden ligger ved siden af Banegravsdepotet. Derfor er det særlig vigtig, at haverne i Haveforeningen Heden ikke har egne boringer på grund af deres placering oven på en potentiel forureningsfane fra Banegravsdepotet, siger Karl Grundahl, chef for Natur og Miljø i Billund Kommune. Derfor er jeg også glad for, at kunne få bekræftet af foreningens bestyrelse, at alle haverne er på byvand, og at der ingen private haveboringer er i foreningen.

Fakta om Banegravsdepotet

Banegravsdepotet er opstået som deponi for Grindstedværket. Banegravsdepotet er grundigt undersøgt i 2010 og Region Syddanmark har i 2011 gennemført en afværgeforanstaltning på Banegravsdepotet. Regionen har moniteringsboringer placeret nedstrøms banegravsdepotet. 

Der kan læses mere om boringerne her

 

Yderligere oplysninger hos Miljøchef Karl Grundahl, Billund Kommune på telefon 7972 7091.