Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye forureningsundersøgelser ved lossepladsen og fabriksgrunden

Region Syddanmark har netop valgt rådgiver til at gennemføre nye undersøgelser af forureningsfanerne fra fabriksgrunden og lossepladsen. Formålet med undersøgelserne er at give større viden om fanerne og forberede en eventuel fremtidig oprensning.

Over de kommende fire måneder vil man flere steder i og omkring Grindsted by kunne støde på biler med et Rambøll- eller et A. Højfeldt-logo på siden.

Rambøll er efter en udbudsproces blevet valgt som rådgiver af Region Syddanmark til at foretage en stribe nye undersøgelser af forureningerne i Grindsted, mens A. Højfeldt A/S kommer til at stå for selve borearbejdet.

Bl.a. skal der etableres syv dybe moniteringsboringer i området mellem fabriksgrunden og Grindsted Å. Og yderligere to dybe boringer ved den gamle losseplads. I hver boring bliver der mulighed for at måle forureningsniveauet i seks forskellige dybder ned til 75 meter under terræn.

- Undersøgelserne har flere formål. Først og fremmest har vi brug for at få bekræftet, at fanerne rent faktisk har det forløb og den udbredelse, vi forventer. Det er helt afgørende, hvis vi en dag får penge til en totaloprensning, forklarer Jørn K. Pedersen, civilingeniør i Region Syddanmark.

Ukendt forureningskilde skal spores

Udover de i alt ni dybe boringer, skal Rambøll også etablere to undersøgelsesboringer ved Vestergade/Fyrrestien.

- Vi har længe undret os over, at der i forureningsfanen fra fabriksgrunden og tæt ved Grindsted Å er påvist højere koncentrationer af de klorerede opløsningsmidler PCE og TCE end forventet. Det tyder på, at grundvandet i dette område også er påvirket af en anden forureningskilde end fabriksgrunden – en kilde vi endnu ikke kender placeringen af.

Jørn K. Pedersen håber, at undersøgelsesboringerne kan være med til at opspore den ukendte kilde.

Projektet afsluttes med en rapport over undersøgelsens resultater i begyndelsen af marts 2020.