Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Første fase viser, at det er primært søbunden i Engsøen, der er forurenet - nu skal de bedste muligheder for oprensning undersøges

Billund Kommune har nu afsluttet 1. fase af den undersøgelse af mulighederne for en oprensning af Engsøen, som Byrådet igangsatte i august 2019.

Det er Rambøll, der har været udfører på undersøgelsen, hvor det har handlet om at afklare mængden og sammensætningen af forurening i den 30 ha. store sø med tilhørende kanaler.

Undersøgelsen viser, at der er ca. 40.000 kubikmeter forurenet søbund. Der er fundet indhold af flere tungmetaller og oliestoffer, der overskrider de anbefalede værdier, og det er værst i den vestlige ende af søen.

Forureningen findes primært i søbunden og i mindre grad i vandet, hvor der ikke er gjort fund af klorede opløsningsmidler.

Vi har nu fået bekræftet det, tidligere undersøgelser har antydet, at forureningen primært findes i søbunden i søen og bådkanalen, og vi har nu et godt billede af, hvor forureningen er, og hvad den indeholder. Dermed er vi klar til næste fase, hvor det handler om at afklare, hvilken metode der bedst kan bruges til at rense søen op, og ikke mindst hvad det koster, forklarer Miljøchef Karl Grundahl fra Billund Kommune.

Følgegruppen i forhold til Grindsted Forureningen glæder sig over, at man nu er klar til fase 2 og ikke mindst til at høre hvilke muligheder, der er for oprensning, og hvad det vil koste.

Det var et enigt byråd, der vedtog at afsætte en million kroner til at få undersøgt mulighederne for oprensning af engsøen, og vi er sikre på, det er enigt byråd, der glæder sig til svarene fra fase to, lyder fra de fire medlemmer af følgegruppen, Ib Kristensen, Per Nyhus, Ole Marcussen og Arne V. Thomsen.

En oprensning af engsøen er et stort og indgribende projekt, som kan medføre påvirkninger af natur og nærmiljø samt vandsystemet i Grindsted Å og udløb. Derfor skal fase 2 også vurdere, hvilke tilladelser og vurderinger i forhold til miljølovgivningen et så omfattende projekt vil kræve.

Forureningen i Engsøen er en del af Grindsted forureningen, og en oprensning vil uden tvivl være en kæmpeopgave, som vi ikke kan løfte alene som kommune, men nu får vi forhåbentlig nogle gode metoder og konkrete priser på bordet, og det er altafgørende forudsætning for at komme i dialog om, hvordan vi får renset op og hvordan det skal betales, lyder det fra følgegruppen.

 Fase 2 er allerede sat i gang og forventes afsluttet i 2020. Det er også Rambøll, der står for fase 2.

 

Fakta: 

Se rapporten med resultaterne fra fase 1

Baggrund om Engsøen i Grindsted

Grindsted Engsø er etableret i 1971-72. Søen blev anlagt som rensningsforanstaltning for det tidligere Grindstedværk og søbunden er blandt andet belastet med tungmetaller, herunder kviksølv. Søen er 30 ha stor og har en gennemsnitsdybde på 1,55 m. Et af de forhold, der kan medvirke til at vanskeliggøre en oprensning, er, at søen er etableret i et tidligere engområde.