Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Yderligere undersøgelse af kloakker ved det gamle rensningsanlæg i Grindsted indledes straks i det nye år

Billund Kommune følger nu sammen med Billund Vand & Energi op på de resultater for analyser i kloakken som blev offentliggjort i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark, Billund Kommune & Billund Vand & Energi den 29. november.

Billund Kommune følger nu sammen med Billund Vand & Energi op på de resultater for analyser i kloakken som blev offentliggjort i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark, Billund Kommune & Billund Vand & Energi den 29. november.

 

- Vi går ud sammen med Billund Vand & Energi og laver en grundig undersøgelse af forureningsniveauet i kloaknettet i de områder, hvor regionen oplyser, at der er gjort fund af stoffer fra Grindstedforureningen siger Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune.

 

Det drejer sig om området ved det gamle rensningsanlæg på Svinget, hvor seks af ti kloakker, der blev undersøgt i forbindelse med Regionen Syddanmarks afdampningsundersøgelse. Og hvor der blev påvist koncentrationer af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

 Den kommende undersøgelse går skridtet videre og skal belyse om kloaknettet er forurenet med indtrængende forurenet grundvand som kan medføre et problem for indeklimaet i boliger.

 Det forventes, at undersøgelsen vil omfatte både kortlægning af kloaknettet i forhold til grundvandsstanden, TV-inspektion af kloakker og måling af forureningsniveau i kloakker. Kortlægning af spildevandssystemer på udvalgte grunde og måling af forurening i udvalgte boliger kan også komme på tale.

 Arbejdet igangsættes straks og vil ske hen over foråret 2019 med  afrapportering i juni 2019.

 

-  Vi forventer, at vi med denne nye undersøgelse vil kunne afgrænse forureningen i kloakken, siger Ole Johnsen der er administrerende direktør i Billund Vand & Energi.

 

På samme måde forventes det, at undersøgelsen kan give svar på om spredning via kloakken kan give anledning til problemer i forhold til indeklima i boliger.

 

Borgerne i de områder, hvor der gennemføres undersøgelser får direkte besked, hvis det er nødvendigt at undersøge nærmere ved deres ejendom

 

Kontakt vedrørende kloakundersøgelsen:
Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune, telefon 4054 8090
Lauge Clemmesen, direktør for Teknik og Stabe, telefon 30 68 51 92

Ole Johnsen, adm. direktør i Billund Vand & Energi, telefon 7650 2701.