Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 11. møde i den politiske følgegruppe

Den politiske følgegruppe med otte politikere fra Region Syddanmark og Billund Kommune mødtes 7. februar 2022 til en drøftelse af blandt andet den udvidede forskergruppes anbefalinger til nye sundhedsundersøgelser i Grindsted.

 

På mødet i den politiske følgegruppe var de nye anbefalinger til nye sundhedsundersøgelser i Grindsted hovedtemaet. Men der blev også plads til at drøfte brevet fra regionsrådsformand Stephanie Lose og borgmester Stephanie Storbank til miljøminister Lea Wermelin, hvori de to opfordrer ministeren og regeringen til at vedtage en samlet plan for Grindsted-forureningerne - en såkaldt Lex Grindsted. 

Billund Kommune udtrykte på mødet ønske om at følgegruppen udvides med yderligere et medlem fra hver part, så følgegruppen fremadrettet kommer til at bestå af fem medlemmer fra henholdsvis kommune og region. 

Læs hele referatet her

Anbefalingerne fra den udvidede forskergruppe til punkt 3

Region Syddanmarks præsentation til punkt 5

Billund Kommunes præsentation til punkt 5