Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra møde mellem Miljøstyrelsen og Region Syddanmark

DuPont ønsker at lukke rensningsanlægget på Kolstrupvej og i stedet benytte det kommunale rensningsanlæg i byen. Derfor mødtes Miljøstyrelsen og Region Syddanmark for at drøfte nedlukningstilsyn og kortlægning af rensningsanlægget som mistænkt forurenet.

På baggrund af nye oplysninger om revnedannelse i et bassin i 80’erne samt måling af forurenende stoffer opstrøms banegravsdepotet mødtes Miljøstyrelsen og Region Syddanmark ultimo 2018. Kortlægningen sker i forbindelse med Miljøstyrelsens lovpligtige tilsyn i forbindelse med DuPonts ønske om at lukke ned for virksomhedens rensningsanlæg.

Læs referat fra møde mellem Region Syddanmark og Miljøstyrelsen om kortlægning af Kolstrupvej 55