Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye boringer ved fanen fra lossepladsen

Region Syddanmark har nu valgt rådgiver til at gennemføre en ny undersøgelse af forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads ved Vesterhedevej. Formålet med undersøgelsen er at etablere flere dybe boringer, som kan give større viden om fanens udbredelse.

Over det kommende års tid vil man i området mellem lossepladsen og Grindsted Å/Engsøen kunne støde på biler med et COWI- eller et A. Højfeldt-logo på siden.

COWI er efter en udbudsproces blevet valgt som rådgiver af Region Syddanmark på undersøgelsen af forureningsfanen, mens A. Højfeldt A/S kommer til at stå for selve borearbejdet.

Det er planen, at der skal etableres op til otte dybe moniteringsboringer som supplement til de to dybe boringer, der blev etableret i området i 2019-20. I hver boring bliver der mulighed for at måle forureningsniveauet i seks forskellige dybder ned til 70 meter under terræn.

Inden arbejdet med at etablere de første boringer går i gang, vil der blive udført en geofysisk kortlægning, som skal medvirke til den bedst mulige placering af boringerne. Selve borearbejdet udføres i tre etaper, så resultaterne fra de første boringer kan udnyttes til placeringen af de næste boringer. Derfor forventes borearbejdet først afsluttet i april 2022.

- Det overordnede mål med at undersøge forureningsfanen fra lossepladsen er at få afklaret, om forureningen i fremtiden kan true vandkvaliteten i Grindsted Å/Engsøen. Hvis det er tilfældet, kan lossepladsen blive den 11. generationsforurening i Danmark, forklarer Jørn K. Pedersen, civilingeniør i Region Syddanmark.

Projektet afsluttes med en rapport over undersøgelsens resultater i sommeren 2022.