Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye undersøgelser og borearbejde langs Grindsted Å

Region Syddanmark sætter i starten af august 2021 gang i et større undersøgelsesarbejde og senere borearbejde i et område, der strækker sig fra Vestre Boulevard til Morsbøl Skolevej. Undersøgelsesområdet omfatter både arealer ejet af Billund Kommune og arealer ejet af grundejerforeninger.

Undersøgelserne sker som led i den række undersøgelser, regionen indledte i juni 2021 langs nordsiden af Grindsted Å. Formålet med undersøgelserne er at få afgrænset forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund, så det bliver klart, hvor der er behov for at iværksætte en oprensning. Rambøll er valgt som rådgiver for undersøgelserne.

I tilknytning til undersøgelserne gennemfører DTU nogle udviklingsprojekter, som skal hjælpe med at finde de rette løsninger i forhold til oprensning.

Området undersøges i første omgang for udsivning af forurening ved hjælp af forskellige sonder, som trykkes ned til ca. 20 meter under jordoverfladen. Placeringen af sonderingerne er vist på kortudsnit. Sonderingerne efterlader ingen blivende installationer på arealerne.

Borearbejde i 2022

Resultaterne af sonderingerne vil blive brugt som grundlag for at etablere en række permanente boringer, så der løbende kan udtages prøver af grundvandet i forskellige dybder til kemisk analyse. Placeringen af boringerne kan altså først fastlægges, når resultatet af sonderingerne foreligger.

Sonderingerne forventes afsluttet inden udgangen af november 2021. Det efterfølgende borearbejde ventes at pågå i perioden fra januar til april 2022.

For at sikre adgangen til arealerne og for at beskytte dem mod skader fra tunge maskiner vil der blive udlagt en kørevej med køreplader langs åen på strækningen fra Søndre Ringvej til Vestre Boulevard. Hovedparten af kørepladerne vil blive udlagt med indkørsel fra Gyvelvej. På strækningen nord for Engsøen vil der ligeledes blive anvendt køreplader i nødvendigt omfang (se kort).

Ingen risiko ved at færdes i området

Da der ikke på forhånd er sikker viden om, hvilke forureningsstoffer arbejderne vil møde under jordoverfladen, vil borearbejdet blive udført med brug af sikkerhedsudstyr til mandskabet, så direkte kontakt med eventuel forurening kan undgås. Der er ingen risiko ved at færdes på stisystemerne langs åen, mens arbejdet udføres.

Ud over støj fra køretøjer og boremaskiner forventes der ikke yderligere gener fra arbejdet.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes på grindstedforurening.dk. Her vil undersøgelsesrapporten og fremtidige analyseresultater også blive offentliggjort.