Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 9. og sidste møde i styregruppen for Grindsted-undersøgelsen

Med færdiggørelsen af den omfattende sundhedsundersøgelse i Grindsted har styregruppen afholdt sit 9. og sidste møde for at følge op på undersøgelsens resultater. Styregruppens arbejde er nu tilendebragt, og derfor opløses styregruppen.

Resultatet af den omfattende sundhedsundersøgelse i Grindsted baseret på sundhedsdata fra over 600.000 borgere viser, at det ikke er forbundet med en generel sygdomsrisiko at bo i Grindsted. 

Styregruppen mener ikke, at rapporten giver anledning til yderligere opfølgende undersøgelser, og derfor besluttede styregruppen på sit 9. og sidste møde 28. maj 2020 at nedlægge sig selv. 

Læs hele referatet fra mødet her