Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

115 borgere til møde om Grindsted-forureningerne

Der var stor tilslutning og spørgelyst ved borgermødet i Grindsted 8. juni 2022. På mødet præsenterede Region Syddanmark de nyeste resultater og undersøgelser fra de to forureningsfaner fra henholdsvis fabriksgrunden og den gamle losseplads syd for byen. Der var også stor interesse for Billund Kommunes havevandingsforbud i Grindsted Syd. Alle boringer i området skal nu sløjfes for at undgå oppumpning af forurenet vand.

Ca. 115 borgere mødte op på Grindsted Gymnasium og HF onsdag 8. juni 2022 for at høre nærmere om de nyeste undersøgelser af forureningerne i byen. Civilingeniør Jørn K. Pedersen præsenterede et katalog over mulige metoder til at oprense forureningen fra fabriksgrunden ved Grindsted Å, som regionen har fået udarbejdet. Det står klart, at ingen at de undersøgte metoder kan rense alle problemstofferne alene, så der skal formentlig en kombination af flere metoder til. Håbet er fortsat at en egentlig oprensning kan begynde i 2025. Det kræver dog, at staten afsætter midler til den næste fase af Danske Regioners plan for en oprensning af de ti generationsforureninger. Samtidig mangler der kriterier for blandt andet en stor del af de farmaceutiske stoffer, hvilket gør det vanskeligt at designe en oprensningsløsning, når det ikke er tydeligt, hvilke stoffer der skal fjernes. 

Herefter fortalte Jørn K. Pedersen om undersøgelsen af fanen fra lossepladsen. Resultatet bekræfter, at fanen går under den sydlige del af byen og er nået frem til Grindsted Å. Den indeholder modsat fabriksfanen stort set ingen klorerede opløsningsmidler, mens det er uklart om de farmaceutiske stoffer udgør en risiko for åen. 

Billund Kommunes beslutning om at inddrage alle tilladelser til havevandsboringer i Grindsted Syd fik en del af de fremmødte op ad stolene. Der var både utilfredshed med, at boringerne skal sløjes, når der ikke er bevis for, at det oppumpede vand er forurenet, og ikke mindst at det kun er borgere med en aktiv indvindingstilladelse, der vil blive kompenseret. Miljøchef i Billund Kommune, Karl Grundahl, fortalte de fremmødte, at det er normal praksis, at man kun kan blive kompenseret, hvis man har en tilladelse til at indvinde vand. Og at man altid skal betragte en indvindingstilladelse som noget midlertidigt, man får lov til i en periode - og kan nyde godt af i den periode. Men at det altså ikke er en evighedstilladelse. 

Læs præsentationen fra Region Syddanmark her

Læs præsentationen fra Billund Kommune her