Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Stor spørgelyst ved informationsmøde om Grindsted-forureningerne

Ca. 125 borgere blev tirsdag aften opdateret på den nyeste viden om Grindsted-forureningerne, da Region Syddanmark og Billund Kommune havde inviteret til informationsmøde i Magion.

Der var masser af spørgsmål om alt fra havevand og kloakmålinger til den igangværende sundhedsundersøgelse, da 125 borgere tirsdag aften mødte frem til informationsmøde om forureningerne i Grindsted.

Aftenen blev indledt med en præsentation af de seneste undersøgelser af forureningsfanen mellem fabriksgrunden og Grindsted Å og Billund Kommunes undersøgelse af indeklimaet i boliger efter fund af blandt andet vinylklorid i kloaksystemet. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne i plenum, og det benyttede rigtig mange borgere sig af.

Som et forsøg var der etableret 12 caféborde, så borgere med en særlig interesse i ét eller flere emner vedrørende Grindsted-forureningerne kunne dykke særligt ned i disse sammen med eksperter fra regionen og kommunen. Det mest besøgte cafébord var uden tvivl det, der handlede havevand og drikkevand. Mange var interessede i at høre, om deres havevand er truet af forureningerne, og om hvorfor kommunen har udvidet zonen med forbud mod private havevandsboringer.

Også Varde Kommune var repræsenteret til at fortælle om den seneste viden om den del af forureningen, der løber fra Grindsted Å til Varde-Å-systemet. 

Alle nye spørgsmål, som ikke allerede er besvaret her på den fælles hjemmeside, vil blive besvaret over de kommende uger og lagt ud på FAQ-sektionen, så alle kan læse svarene. 

Download slides fra regionens og kommunens oplæg her