Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lettelse i Billund Kommune over sundhedsundersøgelse

Den politiske følgegruppe fra Byrådet i Billund Kommune i forhold til Grindsted Forureningen er lettede over konklusionen i den sundhedsundersøgelse som Region Syddanmark offentliggjorde onsdag den 13. maj

Den politiske følgegruppe fra Byrådet i Billund Kommune i forhold til Grindsted Forureningen er lettede over konklusionen i den sundhedsundersøgelse som Region Syddanmark offentliggjorde onsdag den 13. maj

 -Vi har foreløbig kun fået en kort gennemgang af rapporten og skal naturligvis have tid til at læse og diskutere den yderligere sammen med Region Syddanmark, men det helt afgørende er, at vi har fået at vide, at borgere i Grindsted ikke er mere syge end borgerne i de byer, man har sammenlignet med. Det er en rigtig god nyhed, lyder det fra Følgegruppen.

 Sundhedsundersøgelsen blev iværksat i sommeren 2018 efter fornyet fokus på forureningen i Grindsted by fra det tidligere Grindstedværket. Mange borgere med nuværende eller tidligere bopæl i Grindsted udtrykte bekymring for sundhedsrisikoen ved at bo eller have boet tæt på de omfattende forureninger i byen. I undersøgelsen indgår data fra 606.269 borgere.

 Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Rapporten belyser, om der er en øget forekomst af sygdomme blandt borgere, der bor eller har boet i Grindsted, sammenlignet med borgere, der bor eller har boet i 12 sammenlignelige byer. Der er tale om en registerbaseret undersøgelse, hvor de data, der indgår, kommer fra eksisterende registre som for eksempel Landspatientregisteret, hvor indlæggelser og kontakter til hospitaler registreres.

 Undersøgelsen har derfor haft til formål at give et svar på, om borgerne i Grindsted er mere syge end borgere i andre sammenlignelige byer.

 -  Mange borgere har helt forståeligt været usikre på, om forureningen har spillet en rolle i forhold til sygdomme, som de eller deres nærmeste har fået. I rapporten er konklusionen, at der ikke er flere, der er blevet syge end i de byer man har sammenlignet med. Det er naturligvis en rigtig god nyhed for dem som bor i byen eller tænker på at flytte til, lyder det fra Følgegruppen.  

 

Der er enkelte undtagelser fra det generelle billede, hvor sygdomsforekomsten enten er lavere eller højere blandt borgere i Grindsted end i sammenlignelige byer. Der er lidt lavere dødelighed og en lidt højere fertilitet i Grindsted end i de sammenlignelige byer, færre tilfælde af nyrekræft samt ADHD og autisme blandt børn.  

 Til gengæld er der flere tilfælde af prostatakræft, skjoldbruskkirtelkræft og hjertekarsygdomme i Grindsted. Forskellen ligger dog især tilbage i tiden. I forhold til eksempelvis prostatakræft ses forskellen frem til 1990, hvorefter der ikke længere ses en større risiko.

  Oprydning efter forureningen er stadig helt afgørende

 Selvom sundhedsundersøgelsen fortæller, at borgerne i Grindsted ikke er blevet mere syge, er forureningen dog stadig yderst alvorlig for Grindsted. Følgegruppen slår derfor også fast, at konklusionerne i sundhedsundersøgelsen på ingen måde betyder, at kampen for at få ryddet op i Grindsted er forbi.

 At forureningen stadig er et problem blev også understreget på pressemødet af Anne Hempel Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun understregede, at de forbud og anvisninger, der er i forhold til forureningen stadig, er gældende og vigtige at følge.

 -  Vi har stadig en generationsforurening, der løber under byen og i åen, hvor der blandt andet er konstateret spor af vinylklorid. Det skal der gøres noget ved, og derfor skal der være fuld fokus på at få gang i pilot- rensningsanlægget ved Åen og fokus på de øvrige forureningssteder, siger Følgegruppen.

  

 

Den politiske følgegruppe i Byrådet i forhold til forureningen i Grindsted udgøres af:

 Borgmester Ib Kristensen.: 4054 8090

Formand for Teknik-og Miljøudvalget Per Nyhus.:2049 0359

Byrådsmedlem Ole Marcussen.:2555 7960

Byrådsmedlem Arne V. Thomsen.:40712202