Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Status på forureningen i Grindsted Å

Danmarks Tekniske Universitet har i forbindelse med forskellige projekter udtaget vandprøver fra Grindsted Å. Ved en af prøvetagningerne er der fundet højere koncentrationer af to farmaceutiske stoffer længere nede ad åen end forventet. Det har dog ikke har nogen betydning for det videre arbejde med at mindske udsivningen til Grindsted Å.

Over de senere år har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Region Syddanmark og Billund Kommune målt vandgennemstrømningen og udsivningen af stoffer i Grindsted Å ad flere gange. Blandt andet har DTU udtaget vandprøver fra en 20 kilometer lang strækning af åen samt fra Bådkanalen og Grindsted Engsø.

Resultaterne viser, at der som forventet fortsat sker kraftig udsivning til Grindsted Å fra forureningsfanen fra fabriksgrunden. Og som ved tidligere målinger i åen findes de højeste koncentrationer ved det tidligere Renseanlæg Vest, hvorefter koncentrationer generelt aftager mod vest.

I en prøvetagning fra 2019 blev de to farmaceutiske stoffer – isobutylbarbitursyre og acetylsulfanilsyre – fundet i forhøjede koncentrationer længere nede ad åen end forventet.

Hvorfor de to stoffer dukker op i 2019-målingen er uvist.

- Det ser lidt mærkeligt ud, at vi i oktober 2019 stort set ikke finder de to stoffer ved Renseanlæg Vest. Og så dukker de op længere nede ad åen i forhøjede koncentrationer. Vi har forsøgt at finde logiske forklaringer på, hvorfor disse stoffer dukker op så langt nede ad åen i denne ene måling. Men det er ikke lykkedes, selv om vi har været i dialog med blandt andet analyselaboratoriet, DTU og en stribe myndigheder, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark.

Forureningen fra fabriksgrunden rammer ikke Engsøen

Fundet af de to stoffer har ingen betydning for regionens arbejde med at sætte ind med en oprensning ved Grindsted Å fra 2025.

- Nej, vi ser hele tiden variationer i koncentrationerne af de stoffer, der siver ud i åen. Vores mål er i første omgang at få indkredset de områder, vi skal foretage oprensningen inden for, forklarer Jørn K. Pedersen.

Det får heller ikke Billund Kommune til at ændre på brugen af Grindsted Å.

- Vi vurderer, at de gældende restriktioner for Grindsted Å er tilstrækkelige. Samtidig er Styrelsen for Patientsikkerhed blevet informeret om resultaterne, siger Karl Grundahl, miljøchef i Billund Kommune.

Vandprøverne fra Engsøen og Bådkanalen viser generelt få fund af miljøfremmede stoffer. Der er således ikke tegn på, at Engsøens vand er påvirket af forureningsfanen fra fabriksgrunden.

Som en del af afklaringen af, hvor forureningen strømmer ud, bliver der udført en ny målerunde i Grindsted Å i efteråret 2021.

Læs hele DTU’s notat her.  

Læs mere om Riverscapes-projektet her: https://www.riverscapes.env.dtu.dk/overview.