Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye regler for havevand i Grindsted syd

Billund Kommune har vedtaget nye regler for brug af havevand i Grindsted. De nye regler medfører et forbud mod havevandsboringer i et område i Grindsted syd. De nye regler kommer på baggrund af de seneste analyser fra Region Syddanmarks undersøgelse af forureningsfanen fra Grindsteds gamle losseplads.

Region Syddanmark har siden 2020 undersøgt forureningsfanen fra Grindsteds gamle losseplads syd for byen. Formålet har været at afklare, om forureningen fra det tidligere Grindstedværkets deponeringer på lossepladsen truer med at forurene Grindsted Å eller Engsøen.

Sidste sommer indikerede de foreløbige resultater, at forureningen havde en mere nordlig retning end forventet og måske gik ind under Grindsted syd. På den baggrund anbefalede Billund Kommune, at man undlod at vande haven fra egne boringer i et område i Grindsted syd.

De endelige resultater bekræfter nu, at forureningsfanen er nået ind under Grindsted syd og formentlig strømmer op i åen. Resultaterne viser, at forureningen ligger så dybt, at forureningsfanen ikke giver bekymringer i forhold til indeklimaet i boliger, men at der er en risiko ved brug af havevand fra egne boringer.

Billund Kommune har derfor vedtaget nye regler for brug af havevand i Grindsted. Ændringen medfører, at zonen med en anbefaling om ikke at vande haver fra egen boring bliver omdannet til en forbudszone, ligesom forbudszonen nord for Grindsted Å.

Helt konkret gælder det i områderne syd for bådkanalen fra Vestre Boulevard i øst til og til Morsbøl Søvej i vest.

”Resultaterne fra Region Syddanmark viser desværre, at forureningen fra den gamle losseplads strømmer ind under sydbyen og siver op i Grindsted å. Ud fra et forsigtighedsprincip har vi derfor valgt at lukke for haveboringer i et afgrænset område, da haveboringerne giver risiko for kontakt med forurenet grundvand, siger Simon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget.

Kompensation til grundejere med gældende tilladelser til boring

Forureningen ligger umiddelbart dybere i grundvandet, end hvor haveboringer får vand fra. Højden på grundvandet ændres dog konstant over året, så man kan ikke udelukke en risiko for, at boringerne pumper forurenet grundvand op. 

I området er der i forvejen 55 grundejere med en gældende tilladelse at indvinde grundvand til brug som havevand. De tilladelser bliver nu trukket tilbage, og grundejerne får en kompensation på mellem 4.000-6.000 kroner, afhængig af hvor lang tid tilladelse gælder endnu. I området har Billund Kommune desuden registreret cirka 100 øvrige boringer, hvor tilladelsen er udløbet. Alle grundejere i området bliver nu kontaktet af Billund Kommune med information om, at boringerne skal sløjfes for at forhindre utilsigtet brug.

”I dag er det kun forureningen fra fabriksgrunden, der bliver kategoriseret som en generationsforurening og derfor er i spil til at modtage midler fra Folketinget til en oprydning. Men de seneste resultater viser tydeligt, at man bør se på forureningerne fra det tidligere Grindstedsværket som én forurening i Grindsted, og derfor bør også den gamle losseplads og Engsøen bør være en del af Folketingets midler til generationsforureninger, siger Stephanie Storbank, borgmester.