Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 2. møde i den politiske følgegruppe

11. marts blev der afholdt nyt møde i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Gruppen består af politikere fra Region Syddanmark og Billund Kommune.

På mødet i den politiske følgegruppe 11. marts præsenterede regionsrådsformand Stephanie Lose en status på arbejdet med Grindstedforureningerne.

Stephanie Lose gjorde opmærksom på, at de såkaldte generationsforureninger, som Grindsted er én af, kræver en anden helhedsorienteret tilgang end andre jordforureninger, hvilket hun har haft lejlighed for som formand for Danske regioner at drøfte med miljøministeren.

Samtidig kom det frem, at følgegruppen ønsker at invitere folketingets miljøudvalg på et uformelt besøg i Grindsted for at give en dybere viden om problemstillingerne end der kan fås ved at følge mediernes dækning.

Læs hele referatet af mødet i den politiske følgegruppe 11. marts 2019.