Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 4. møde i den tekniske følgegruppe

Region Syddanmark og Billund Kommune mødtes 27. februar på teknisk niveau for at opdatere hinanden på de seneste undersøgelser. Blandt andet er der iværksat et projekt, der skal belyse nedbrydningen af de klorerede opløsningsmidler i forureningsfanen fra fabriksgrunden.

I de kommende måneder vil Region Syddanmark få svar på de igangværende undersøgelser af lossepladsen syd for byen og ved forureningsfanen fra fabriksgrunden. Undersøgelserne skal bl.a. bruges til at blive klogere på, hvordan man skal gribe en senere oprensning an. 

Billund Kommune afventer fortsat en pris på, hvad det vil koste, hvis man skulle foretage en fuld oprensning af Engsøen. Samtidig planlægger kommunen en større havevandingskampagne i løbet af forsommeren. 

Læs hele referat fra mødet her

Se også Region Syddanmarks præsentation

Og Billund Kommunes præsentation