Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opdatering af lossepladsrapporten

Rapporten om forurening på den gamle losseplads syd for byen fra september 2020 er blevet opdateret. Opdateringerne ændrer ikke på konklusionerne eller estimaterne over forureningsmængderne.

Ved en gennemgang af den oprindelige rapport om undersøgelsen af den gamle losseplads har regionen fundet nogle afrundingsfejl i overflytningen af data fra laboratoriesvarene til tabellerne i selve rapporten.

Fejlene betyder overordnet en mindre nedjustering af nogle af analyseresultaterne. Nedjusteringen er dog så minimal, at det ikke ændrer på de overordnede konklusioner eller estimater for forureningens karakter og udbredelse. 

Det er først og fremmest mængderne af PFAS og klorerede opløsningsmidler, der er blevet nedjusteret. Hvor der ifølge den oprindelige rapport blev påvist PFAS i 82 pct. af prøverne, viser det sig, at det korrekte tal er 66 pct. Mængderne af klorerede opløsningsmidler viser sig også at være lavere.

I forhold til den oprindelige rapport er der foretaget rettelser på siderne: 31-36, 38 og 40 samt i bilagsmaterialet.

Den opdaterede rapport kan læses her

Læs nyhed fra 2. september 2020 ”Grubeområde med forurening på den gamle losseplads” her