Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Banegravsdepotet bliver skiltet

Region Syddanmark vil i løbet af uge 43 sætte skilte op ved banegravsdepotet nord for fabriksgrunden i Grindsted, så ingen uforvarende kommer til at bevæge sig ind på det forurenede område.

Gule og sorte advarselsskilte med teksten ”Forurenet område. Ingen adgang” vil i den kommende uge (uge 43) blive sat op fire steder ved banegravsdepotet i Grindsted.

Depotet, der ligger lige nord for Duponts fabriksgrund, blev brugt af det tidligere Grindstedværket til at deponere affaldsprodukter fra virksomhedens produktion i perioden 1934-62.

Siden har Region Syddanmark gennemført en afværgeindsats i 2011 på banegravsdepotet, hvor der blev lagt en halv meter ren jord på depotet og senere tilplantet med tornede buske for at eliminere risikoen for kontakt med forurenet jord.

Når Region Syddanmark vælger at sætte skilte op ved banegravsdepotet, hænger det sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed på regionens foranledning er kommet med en ny sundhedsmæssig vurdering.

Der sker fortsat en svag afdampning af forurenende stoffer i op til 60 centimeters højde, og det er en medvirkende årsag til, at Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at banegravsdepotet bliver skiltet.

- Vi har anbefalet regionen, at sætte skiltning op ud fra et forsigtighedsprincip, da der er tale om forurenet jord. Har man opholdt sig i banegravsdepotet de senere år, skal man dog ikke være nervøs, da de forurenende stoffer hurtigt fortyndes af den omgivende luft,

siger Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skiltene vil blive sat op ved banegravsdepotet i uge 43 og placeres ved de mest naturlige indgange til det 400 meter lange depot.

Banegravsdepotet er i privat eje, hvorfor der ikke er offentlig adgang til arealet.

 

Læs Styrelsen for Patientsikkerhed vurdering af behov for foranstaltninger i forbindelse med forureningen ved banegravsdepotet

 


Skiltning i forbindelse med forurening ved banegravdepotet
Skiltene vil komme til at ligne dem fra Kærgård Klitplantage. Dog vil teksten blive ændret til "Forurenet område. Ingen adgang".