Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Flere boringer i fanen fra lossepladsen – sidste etape

Region Syddanmark starter i denne uge arbejdet med at etablere yderligere syv permanente boringer samt et antal midlertidige boringer i forureningsfanen fra den gamle losseplads. Boringerne er et led i afklaringen af, om lossepladsfanen udgør en risiko for Grindsted Å eller Engsøen.

Arbejdet med at undersøge forureningsfanen fra Grindsted gamle losseplads ved Vesterhedevej går nu ind i sin sidste fase (Læs nyhed om nye boringer ved fanen fra lossepladsen fra januar 2021). Frem til jul kan man derfor møde en borerig i området umiddelbart syd for Engsøen i Grindsted.

Her vil COWI sammen med boreentreprenøren Højfeldt etablere først en ca. 80 meter dyb boring og derefter seks boringer til ca. 40 meters dybde i fanen fra den gamle losseplads syd for byen. Den dybe boring udføres som tre separate borehuller med to filtre i hver, så der kan udtages vandprøver til kemisk analyse i seks dybder. De øvrige boringer udføres med filtre i tre dybder i hvert borehul. Boringerne skal blive stående i mange år, og afslutningsvist sættes derfor en beskyttende betonring med aflåst låg omkring dem.

Endvidere vil Niras udføre nogle midlertidige boringer langs stien mellem Engsøen og Grindsted Å. Disse boringer svarer til dem, der i øjeblikket udføres umiddelbart nord for Grindsted Å. (Læs nyhed om borearbejde langs Grindsted Å fra juli 2021).

Placeringen af boringerne fremgår af kortudsnittet. Der vil blive etableret kørevej langs stisystemet og arbejdsarealer ved hjælp af køreplader. Endvidere vil der blive opstillet en skurplads på det grønne areal nord for Morsbølvej 31. Køreplader og skurplads fjernes, når arbejdet er afsluttet.

Endelig afklaring før sommerferien

Tidligere i år blev forureningsfanen fra lossepladsen kortlagt ved hjælp af geofysik (Læs nyhed om geofysik fra februar 2021). Resultaterne fra kortlægningen blev anvendt til at placere fire dybe boringer, og vandanalyserne herfra har efterfølgende bekræftet forureningsfanens forløb. Den geofysiske kortlægning har således haft stor værdi for den igangværende undersøgelse. De kommende boringer er derfor også placeret på baggrund af den geofysiske kortlægning.

Inden sommerferien i 2022 forventer Region Syddanmark at have en endelig afklaring på, om, forureningsfanen rammer Grindsted Å eller Engsøen, og om den indeholder forurening i mængder, der kan true vandkvaliteten i åen.

Viser det sig at være tilfældet, vil lossepladsen blive til en ny generationsforurening.

Blå og røde prikker er permanente boringer, som afsluttes med aflåst betonring. De sorte prikker er midlertidige boringer, hvor der ikke efterlades blivende installationer.