Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Referat fra 5. møde i den politiske følgegruppe

28. september blev der afholdt nyt møde i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne. Gruppen består af politikere fra Region Syddanmark og Billund Kommune.

På mødet i den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne fik de otte politisk udpegede forelagt resultatet af de nyeste undersøgelser og aktiviteter. Regionens del handlede om undersøgelser og boringer både nord og syd for Grindsted Å. I forhold til forureningen fra fabriksfanen nord for åen er der nu lavet en køreplan frem mod en egentlig oprensning i 2025.

Syd for åen er regionen ved at afklare, om forureningsfanen fra den gamle losseplads syd for byen også kan udgøre en risiko for vandkvaliteten i Grindsted Å. Er det tilfældet vil forureningen på lossepladsen blive en ny generationsforurening. 

Billund Kommune fremlagde status på undersøgelserne af af, hvordan man skal komme videre mod en oprensning af Engsøen. Derudover fortalte kommunen om de nye tekniske anbefalinger om ikke at anvende havevand fra boringer i Sydbyen, efter at der er konstateret forurening i fanen fra lossepladsen.

Den senere tids uro om sundhedsundersøgelsen i Grindsted blev ligeledes drøftet på mødet. Det blev aftalt at eftersende brevet fra de to forskere på Københavns Universitet, som havde anbefalet et opfølgende undersøgelse af bl.a. ALS i Østbyen, til den politiske følgegruppe. 

Læs referat fra mødet 

Se regionens præsentation fra mødet 

Se kommunens præsentation fra mødet

Læs brevet fra de KU-forskere