Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune undersøger muligheder for oprensning af Grindsted Engsø

Byrådet i Billund Kommune har bevilliget en millione kroner til at undersøge hvordan Grindsted Engsø kan oprenses, og hvad en oprensning vil koste.

Byrådet  i Billund Kommune 1 million kroner til at undersøge hvordan Grindsted Engsø kan oprenses, og hvad en oprensning vil koste.

Kommunen har i foråret 2019 fået en rådgiver til at vurdere, hvilke undersøgelser der skal til for, at man kan komme med et kvalificeret bud på, hvordan Grindsted Engsø kan oprenses. Billund kommune sætter efter en godkendelse af fra Billund Byråd gang i fase 1 af en undersøgelse, der skal anbefale, hvilke muligheder der er for at oprense Grindsted Engsø. 

Grindsted Engsø er etableret i 1971-72. Søen blev anlagt som rensningsforanstaltning for det tidligere Grindstedværk og søbunden er blandt andet belastet med tungmetaller herunder kviksølv. Søen er 30 ha stor og har en gennemsnitsdybde på 1,55 m. En af de forhold der kan medvirke til at vanskeliggøre en oprensning er at søen er etableret i et tidligere engområde.  

Grindsted Engsø og Bådkanal

Luftfoto fra 1954, der viser engene ved Grindsted Å før Engsøen blev anlagt og åen rykkede nord for søen.

 

Fase 1 er en forundersøgelse, der ud over at vurdere forureningens omfang også skal danne grundlag for valg af en oprensningsmetode. Fase 2 af undersøgelsen bliver at udvælge, hvilke af de foreslåede oprensningsmetoder, der er fremlagt i fase 1, der vil kunne anvendes og i givet fald, hvad det vil koste at gennemføre en oprensning.

Billund Kommune vil via Rådgivningsfirmaet Rambøll igangsætte fase 1 af undersøgelsen straks, og forventer afrapportering i 1. kvartal af 2020.