Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye undersøgelser af Grindsted Å og Engsøen

Nye undersøgelser skal blandt andet bruges til at forbedre den eksisterende grundvandsmodel for området, så den kan blive endnu bedre til at vise, hvordan forureningen fra fabriksgrunden og den gamle losseplads strømmer i grundvandet frem mod Grindsted Å og Engsøen.

I uge 40 vil der være mulighed for at møde droner og folk i vaders, hvis man går tur langs åen mellem Tingvejen og Engsøens udløb ved Morsbøl Skolevej i Grindsted.

Her vil DTU Miljø og firmaet Drone Systems som en del af projektet Riverscapes indsamle oplysninger om vandspejlsniveau, bundprofiler og vandhastigheder ved hjælp af droner fyldt med nyudviklet måleudstyr.

De nye resultater skal blandt andet bruges til at forbedre den eksisterende grundvandsmodel for området, så den kan blive endnu bedre til at vise, hvordan forureningen fra fabriksgrunden og den gamle losseplads strømmer i grundvandet frem mod Grindsted Å og Engsøen. Det forventes også, at Billund Kommune kan bruge resultaterne i arbejdet med at få prissat en eventuel oprensning af bundlaget i Engsøen.

Nye vandprøver

Samtidig med droneflyvningen vil DTU Miljø indsamle nye vandprøver langs Grindsted Å-systemet over en 15 km lang strækning fra Tingvejen til Tiphedevej. Prøvetagningssteder er vist på kortet nedenfor. Vandprøverne analyseres for blandt andet klorerede opløsningsmidler, benzin- og oliestoffer samt en række farmaceutiske stoffer. Resultaterne skal beskrive åens nuværende tilstand, så de kan bruges til at vurdere effekten af det midlertidige renseanlæg, som Region Syddanmark vil bygge for at reducere den forurening, som strømmer fra fabriksgrunden til Grindsted Å.

I løbet af vinteren 2019-2020 vil dronerne være på spil igen – denne gang for ved hjælp af temperaturmålinger af vandet at fastlægge, hvor der strømmer grundvand ind og ud af åen.


Klik på kortet for at se det i større udgave