Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Undersøgelse af den gamle losseplads

HVAD: Etablering af 40 korte boringer, hvorfra der udtages prøver til kemisk analyse af affaldet i lossepladsen

FORMÅL: At undersøge, om det vil give en miljømæssig gevinst at gennemføre en oprensning af et grubeområde på lossepladsen

TIDSPLAN: Boringerne blev etableret i november 2019. Halvdelen af boringerne bevares til at fastlægge grundvandsdybden. Resten nedlægges, når resultatet af undersøgelsen ligger klar i maj 2020

Læs mere om borearbejdet på lossepladsen her